strona główna   strefa Klienta  
  Informacja gospodarcza i doradztwo gospodarcze

 

 

     
 

E-biznes kooperacja świadczy usługi konsultingowe w zakresie rozwoju i wdrażania innowacji oraz rozwoju relacji z rynkiem krajowym i europejskim.

 

Zakres i forma usługi są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta i specyfiki konkretnej sprawy; Świadczymy usługi doradztwa gospodarczego, usługi informacyjne, badawcze, eksperckie
i inne, zgodnie z potrzebami zamawiających. Chcemy naszym partnerom pomóc szybciej się rozwijać i modernizować, by pełniej wykorzystywać możliwości wspólnego rynku Unii Europejskiej. Naszą wiedzę i doświadczenie chcemy zaoferować zarówno tym, którzy już postawili na rozwój,
ale mają problemy z pozyskaniem środków na jego sfinansowanie, ale także tym, którzy jeszcze się wahają.

 

Zarząd Firmy znajduje się w biurze pod adresem: 02-123 Warszawa, ulica Korotyńskiego 48,
a działalność biznesowa realizowana jest głównie w filii pod adresem: Warszawa, ul. Trzech Budrysów 23/1.

 

Możliwości porozumiewania się w językach: polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim.

 

Pracownicy funkcjonują zarówno w biurze pod adresem jak wyżej,
jak również w filiach Firmy na terenie całego kraju i za  granicą.

 
 

 

 

          
 

 

zaufali nam: