strona główna   strefa Klienta  
  Informacja gospodarcza i doradztwo gospodarcze

     
 

Pozyskiwanie informacji gospodarczych i opracowywanie analiz

 

  • opracowania analityczne i doradcze w odniesieniu do gospodarki polskiej i krajów UE
    w zakresie zleconym przez klientów
  • pozyskiwania i udostępniania klientom danych adresowych i gospodarczych
    o specjalistycznych firmach usługowych i produkcyjnych w Polsce i za granicą
  • doradztwo i kojarzenie współpracy gospodarczej firm z Polski i z innych krajów UE
    w zakresie produkcji, handlu i wspólnych inwestycji
 
 

 

 

          
 

 

zaufali nam: