strona główna   strefa Klienta  
  Informacja gospodarcza i doradztwo gospodarcze

     
 

Wspomaganie rozwoju innowacji i inżynieria ich finansowania

 

  • doradztwo co do możliwości i źródeł zakupu innowacji w kraju i zagranicy
  • doradztwo w zakresie pozyskiwania środków na współfinansowanie zakupu
    i na wdrażanie innowacji
  • pomoc przy aplikowaniu o środki na współfinansowanie innowacji
 
 

 

 

          
 

 

zaufali nam: