strona główna   strefa Klienta  
  Informacja gospodarcza i doradztwo gospodarcze

     
 

Badanie rynku na towary i usługi oraz ich promocja

 

  • Badania zapotrzebowania rynku na towary i usługi w kraju i za granicą
    oraz promocja towarów i usług
  • badania ankietowe wybranych zagadnień gospodarczych i społecznych
  • badania marketingowe, promocja towarów i usług, organizowanie sieci dystrybucji
  • badanie przepisów i warunków wejścia na określony rynek zbytu
 
 

 

 

          
 

 

zaufali nam: